Jump to content

Jenotaliseds notidik valik

Kobojonam jenotalisedas löpükamas, moükamas, jelodamas, blokamas e guvanas. Ad brefükam lisedi, kanoy välön lisedasoti, gebananemi, u padi tefik.

Jenotaliseds