Jump to content

Qin Shi Huang

Se Vükiped: sikloped libik
Qin Shi Huang
Moted: 258 b.K.
Handan[*]
Deadam: 209 b.K.
Guangzong County[*]
Deadamakod: Chinese alchemical elixir poisoning[*]
Cal(s): hibolitan[*], lampöran[*], ruler[*], hireg[*]
Tatät(s): Qin dynasty[*], Qin[*]
Cil(s): Prince Jianglü[*], Prince Gao[*], Ziying[*], Qin Er Shi[*], Fusu[*]
Pal(s): King Zhuangxiang of Qin[*], Queen Dowager Zhao[*]
Gem(s): Ziying[*], Chengjiao[*]

Hiel Qin Shi Huang (tsyinänapüko: 秦始皇; pämotöl tü febul 259 b.K. – ädeadöl tü 210 b.K. yulul 12) äbinom lampöran balid Tsyinäna (221 b.K. – 210 b.K.) ä fünan dünasta: Qin.

Yüms plödik

[redakönredakön fonäti]
Commons
Commons
Kobädikos
labon ragivis tefü: