Sei Shōnagon

Se Vükiped: sikloped libik
Sei Shōnagon
Moted: 965
Heian-kyō[*]
Deadam: 1024
Kyoto
Cal(s): lady-in-waiting[*], jipoedan[*], jibalädan[*], delabukan[*], jilautan[*], jijenavan[*]
Tatät(s): Yapän
Matan(s): Tachibana no Norimitsu[*], Fujiwara no Muneyo[*]
Cil(s): Tachibana no Norinaga[*], Jōtōmoninkomanomyōbu[*]
Pal(s): Kiyohara no Motosuke[*]
Gem(s): Kaishū[*], Kiyohara no Munenobu[*]

Jiel Sei Shonagon (966 - 1025) äbinof lautan Yapänik. Lautot famik ofik äbinon Makura no Soshi.